Weetje 3

Nicaragua in Midden-Amerika ligt en 5,5 miljoen inwoners heeft. 50% van deze inwoners leeft onder de onder armoedegrens. Deze mensen hebben dus hard hulp nodig!