Over Nicaragua

Nicaragua, een land van contrasten. Het heeft een roerige en gewelddadige geschiedenis, maar uiterst vriendelijke inwoners die trots zijn op hun cultuur en land. Helaas zijn ze straatarm, is er volop gebrek aan scholing en hebben de meesten nauwelijks onderdak. Wil jij je steentje bij dragen? Dat kan! Heel concreet. Wij reizen met een groep Zeeuwen af naar Nicaragua om huizen te bouwen in de krottenwijk en ons in te zetten voor de kinderen op de vuilnisbelt La Chureca.

Het project

Dit project gaat uit van de interkerkelijke, landelijke stichting Vrienden voor Nicaragua. De missie van de St. VVN is het ondersteunen van zendingswerk, diaconaal werk en ontwikkelingswerk in Nicaragua. De Stichting hanteert de Bijbel als norm en uitgangspunt en wil zich laten leiden door wat de Bijbel te zeggen heeft over zending, gemeenteopbouw en diaconaat. Het zendelings echtpaar (ds. Henk en Hannie Minderhoud) uit Nederland, die al vele jaren in Nicaragua wonen en werken, zal het project begeleiden. Er worden wijkcomités opgezet om de mensen te selecteren die in aanmerking komen voor renovatie/nieuwbouw van hun ‘huisje’. De mensen die daarvoor in aanmerking komen zijn de allerarmsten uit de krottenwijken van Tipitapa en Chillamatilo, wijken op ongeveer 20 km van de hoofdstad van Nicaragua.

9715971227_f07b7b5ff9_b

Wat het werk betreft, kan het betekenen dat het dak vervangen moet worden, omdat het vol met gaten zit. Het kan ook zijn dat er een betonnen vloertje gestort moet worden, omdat de kleine kinderen anders altijd diarree hebben van het spelen op de grond. In sommige gevallen zal er een nieuw huisje gebouwd moeten worden omdat een paar stukken karton en zinkplaat niet te ‘renoveren’ zijn.

Een reis met een missie waarin concreet hulp bieden centraal staat. Deze werkvakanties worden geïnitieerd vanuit de interkerkelijke Stichting Vrienden voor Nicaragua. In 2017 zijn wij (weer) als groep enthousiaste Zeeuwen naar Nicaragua (Midden-Amerika) gegaan om een aantal huizen op te knappen en nieuwe huizen te bouwen voor de allerarmsten van de bevolking. Dit omdat we beseffen dat iedereen, ieder kind en iedere volwassene, recht heeft op een veilig en stevig huis. Wij investeren in de kosten van onze vliegtickets en stellen 2-3 weken van onze vrije tijd beschikbaar om te helpen. Het centrale doel is om een aantal huizen te bouwen voor de allerarmsten in een krottenwijk in Masaya. Daarnaast speelt kennisdeling een rol. Dit kan in de krottenwijk zelf of daarbuiten door middel van praktische workshops, afgestemd op jouw talent(en). Je zult ervaren dat grenzen vervagen en investeren in je naaste verbindt.

Wat wil jij investeren in verbeterde huisvestingen in de toekomst van mensen in Nicaragua? Wij vragen uw/jouw hulp!!

De kosten

Natuurlijk kost dit veel geld! We hebben ons al doel gesteld om circa 10.000 EUR te verzamelen via sponsoring, acties, giften etc. We willen tien huizen bouwen/renoveren en de gemiddelde kosten per huisje zijn ongeveer 1.000 – 3.000 EUR. Als de acties voldoen aan een aantal criteria, is het namelijk mogelijk om een subsidie van de overheid te krijgen, waardoor het ingezamelde projectgeld verdubbeld wordt! Maar om aan deze criteria te kunnen voldoen en om onze activiteiten te kunnen financieren zijn we afhankelijk van particulieren en bedrijven.

 

Overtuigd? Meld je dan nu aan!